условия

Никога не съм!

Никога ли не си го правил? Приятелите ти правят ли го правилно?

Може да ви хареса